QUẠT PHUN SƯƠNG VÀ MÁY LÀM MÁT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Cùng sử dụng nước để làm mát nhưng cơ chế hoạt động khác nhau khi một sử dụng tấm làm mát gián tiếp và một dùng hơi nước trực tiếp.  Ngoài máy điều hòa không khí, quạt phun sương và máy làm mát đều là những lựa chọn giúp giải nhiệt cho những ngày nóng bức. Cả hai dòng sản phẩm đều có độ cơ động cao, không cần lắp đặt giàn nóng và nguồn điện công suất lớn ổn...


Tin sản phẩm

11/05/2021 539 lượt xem

Cùng sử dụng nước để làm mát nhưng cơ chế hoạt động khác nhau khi một sử dụng tấm làm mát gián tiếp và một dùng hơi nước trực tiếp.  Ngoài máy điều hòa không khí, quạt phun sương và máy làm mát đều là những lựa chọn giúp giải nhiệt cho những ngày nóng bức. Cả hai dòng sản phẩm đều có độ cơ động cao, không cần lắp đặt giàn nóng và nguồn điện công suất lớn ổn định như máy điều hòa gắn tường hoặc điều hòa cây thường thấy. Tuy nhiên, hai dòng sản phẩm này...

Tin tức

11/05/2021 539 lượt xem

Cùng sử dụng nước để làm mát nhưng cơ chế hoạt động khác nhau khi một sử dụng tấm làm mát gián tiếp và một dùng hơi nước trực tiếp.  Ngoài máy điều hòa không khí, quạt phun sương và máy làm mát đều là những lựa chọn giúp giải nhiệt cho những ngày nóng bức. Cả hai dòng sản phẩm đều có độ cơ động cao, không cần lắp đặt giàn nóng và nguồn điện công suất lớn ổn định như máy điều hòa gắn tường hoặc điều hòa cây thường thấy. Tuy nhiên, hai dòng sản phẩm này...